zondag 18 mei 2014

Scip geskipt

Politiek is een lastige zaak, zo bleek afgelopen week maar weer. Het begon met een definitief ‘ nee’ van Neelie Kroes (ze hield graag vast aan haar digitale agenda), maar wat erger was: de leiding van de partij liet het geheel afweten. Ik heb Wifi deze week alleen maar gesignaleerd bij haar vreetbak en in haar slaapbak… Dat kun je natuurlijk allemaal wel na de verkiezingen doen, maar niet in campagnetijd. Luie do…..
Kortom: vergeet maar dat pensioen op je 59ste, de iPad voor elke Europese leerling enz. Laat je aanstaande donderdag maar voor de gek houden, stem of stem niet (dat maakt op zich geen verschil, al heet wèl stemmen democratischer). En bij dezen ga ik dan maar weer over tot de orde van de dag. Gelukkig is er altijd wel wat te vinden.Zie daar. Een inspectie-rapport. Nee, nou niet meteen ach en wee roepen, je kunt er best wat van leren. Vooral dit keer….


“De Inspectie van het Onderwijs vindt dat de motivatie van leerlingen beter kan. Volgens het verslag over het schooljaar 2012-2013 zijn Nederlandse leerlingen vaak minder gemotiveerd om te leren dan leeftijdsgenoten in het buitenland. Inspecteurs zien geregeld lessen waar een groot deel van de leerlingen niet actief bij betrokken is. In het voortgezet onderwijs gaat het om 21 procent van de lessen, in het basisonderwijs om 9 procent. De Inspectie gaat de komende tijd kijken hoe hier iets aan kan worden gedaan.”

‘t Is mooi dat zoiets in een rapport van de inspectie staat. ‘Ze’ hebben het zelf, met eigen ogen, gezien. Ze gaan ook kijken naar wat ze eraan kunnen doen.

Op LinkedIn kwam ik de boodschap van de inspectie ook tegen, maar dan met een wat andere titel: “Leerlingen vinden school maar saai”.
Laten we de inspectie eens gaan helpen, uit eigen ervaringen. Tegenwoordig komt een inspecteur op school met hoofdzakelijk maar één doel: hoe scoort de school, hoe scoort de leerling. Er wordt gekeken naar cito-scores, naar analyses, naar leerlingvolgsystemen, in klassenmappen etc. etc. Wellicht is er ook tijd om in de klas te kijken; dan wordt er vooral gekeken of de leerkracht wel handelt naar wat er uit al die toetsen en analyses blijkt. Prima: allemaal van belang voor kwalitatief goed onderwijs.
De gevolgen van deze manier van kijken zijn er naar; als rekenen en taal en begrijpend lezen in de ogen van de inspectie zó belangrijk zijn geworden, dan zal er in de klas noodzakelijkerwijs meer tijd en aandacht in deze vakken worden gestoken. Iedere onderwijskracht weet dat dat in de afgelopen decennia is gebeurd; waar vroeger 3 kwartier per dag werd besteed aan rekenen is dat nu soms wel meer dan het dubbele. Voor veel leerkrachten is onderwijs verworden tot het klaarstomen voor periodieke toetsen.

Ik kan me dan ook goed voorstellen dat onderwijs ‘saai’ is geworden voor leerlingen. En: hoe langer je
onderwijs volgt, hoe saaier het wordt. Geloof je me niet? Vraag maar eens na, leerlingen zijn er genoeg.

Fijn dat de inspectie deze conclusie zelf trekt. Ik zou, als ik inspecteur was, maar eens beginnen met in eigen boezem te kijken. Wellicht ligt de oorzaak voor het grijpen…
Maar, voordat je nu denkt: precies, zo is het… Er staat in bovenstaand citaat nog een zinnetje. In het basisonderwijs zijn leerlingen in 9 procent van de gevallen niet actief bij de les betrokken. Dat betekent zo iets als: Jantje is op zoek naar rondvliegende vogeltjes, Pietje zit stiekem op z’n mobiel te loeren, Gerrit produceert en gooit propjes. En als je ze zou vragen waarom ze dat doen zouden ze waarschijnlijk zoiets roepen dat  ‘ er toch niks an is’ .  Daarom is het maar goed dat die inspecteur nog steeds op schoolbezoek gaat.  Laat de dingen maar gezegd worden….
Of zoals op http://www.jeltevanderkooi.nl/brief-uit-mijn-hart/

En Wifi? Heeft die een saai leven? Geen sprake van. Zij hoeft niet naar school, zij leert van het leven zelf! Dat is veel interessanter. Zo kun je net zo veel slapen als je zelf wilt. De baas zorgt voor je hapje en je drankje, en als je niet wilt slapen dan sloop je de meubelen, struin je het aanrechtblad af, pik je de haring van je baas in of zet je de tuin op de kop. Beetje rennen en dollen, dat is kort samengevat het leven van Wifi. Geen inspecteur op de nek, geen leerkracht ook, gewoon: de vrijheid…
Maar ja: als kat hoef je je pensioen ook niet te verdienen….

Oh ja. Wifi wil wel graag, na de opheffing van SCIP, een stemadvies meegeven. Kies voor IQ-REPP (Google maar voor het partijprogramma). Als euroscepticus heb ik nu, na anderhalve weel, wel zo ongeveer in beeld waar ik op moet stemmen: Artikel 50.  Wat voor mij is het, behalve een beetje minder Wilders, ook ècht wel een flinke scheut minder Europa…

zondag 11 mei 2014

Europa op de kop

Vandaag is het 11 mei. Nog 11 dagen en we mogen  weer naar de stembus. Ergens moet je dan voor jezelf wat tijd nemen om vast te stellen welke partij je stem verdient. Tijd dus voor een lijstje van wenselijke ontwikkeling (en denk erom: het gaat hier wel over een totaalpakket, en niet een lijst waaruit naar believen kan worden gekozen).

Wat is er volgens mij nodig? Mijn persoonlijke voorkeur ligt bij afschaffing van de Europese Unie (of in elk geval afschaffing van de euro). Helaas zal dat weinig bijval vinden, en Wilders mag ik niet zo… Dus: wat wil ik dan wel?


Allereerst kan het volgens mij geen kwaad de volledige zeggenschap over onderwijs bij de EU onder te brengen. Neelie Kroes lijkt mij een prima kandidaat voor de functie van Europees Commisaris voor Onderwijs (ECO). Daarmee zijn we in één klap verlost van Bussemaker (of was het Bussenmaker) en Dekker en de Nederlandse onderwijsinspectie. Bovendien hebben we geen last meer van de onderwijsspecialisten in de Tweede Kamer, die vervolgens zich weer kunnen concentreren op hun werkelijke deskundigheid: tuinboontjes kweken.

De programmapunten in het kort:
1.      Alle kinderen in de EU krijgen van overheidswege een gratis warme maaltijd per dag
2.      Alle kinderen krijgen een gratis fruitpakket per dag
3.      Alle kinderen krijgen van overheidswege een iPad verstrekt.
4.      De werkweek van een basisschoolleerkracht moet bestaan uit maximaal drie-en-een-halve dag lesgevende taken (maximaal twee-en-twintig lesuren); anderhalve dag per week moet beschikbaar zijn voor taken en voorbereiding.
Neelie Kroes kan er ook voor zorgen dat de onderwijs-arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie worden rechtgetrokken: goede opleidingen, korte werkweek, verplichte pensionering op 59-jarige leeftijd….
Dat lijkt me toch een mooi pakket, niet?

De volgende stap is: nu de partij zoeken die het best bij mijn eisenpakket past. Daarvoor ga je natuurlijk in Nederland naar de Kieswijzer. Helaas is er nog geen Europese versie, dus ik moet ook een beetje op reis door politiek Europa. In Polen moet ik naar wybrać wskaźnik, in Portugal is de naam selecionar ponteiro; in Zweden is het välj pekare en in Griekenland moeten we naar επιλέξτε δείκτη
De Europese gedachte heeft hier nog niet echt ingang gevonden, want ik geef je het te doen de Kieswijzer op z’n Grieks te volgen…
Al met al: twee avondjes Kieswijzers op z’n Europees vergt veel koffie, veel geduld, heel veel energie en
weinig resultaat (o, had ik maar….).  Geen enkele partij die bij mijn eisenpakket past. Rest mij dus mij terug te trekken met de kat voor een politiek onderonsje in de wandelgangen van huize Sybesma…

We zijn er uit! Als er in Europa niet één partij te vinden is waarin ik mijn eisen terug kan vinden, dan richten Wifi en ik toch onze eigen partij op? Wifi (de kat dus) heeft al de nodige bestuurlijke ervaring opgedaan in de Bond van Vrije Siamezen, en zelf ben ik ook niet op mijn achterhoofd gevallen.

Weet je: het leuke van even sparren met Wifi is dat er zo een resultaat ligt. Het politieke programma was zo geschreven en een naam snel gevonden.
Programmapunt 1: schaf de EU en de euro af
Programmapunt 2: als punt 1 niet lukt, voer dan het onderwijsprogramma uit zoals hierboven geschetst.
Programmapunt 3: Neelie Kroes eerste Europese Minister van Onderwijs.
 
Je zult de naam van onze partij tegenkomen op de stemlijsten, als Neelie een beetje meewerkt. En: de naam van onze partij is….

Voordat die onthuld wordt dit. Wifi en ik hebben besproken dat in de naam van de partij onze hoofdpunten helder terug moeten komen, in de juiste volgorde: eerst EU afschaffen en als dat niet lukt punt 2 van het programma. We hebben onze partij dan ook een veelzeggende naam meegegeven

SCIP

In Nederland mag je voor de C een K lezen. Snap je hem?
De afkorting staat voor:

Siameze Cats in Power
Dus: heroverweeg je beslissing om niet te gaan stemmen nog eens en kleur het vakje rood bij SCIP.
We zijn druk met het ontwerp van onze posters, en wie weet vinden we nog net even tijd en een flinke portie geld voor wat TV-reclame…