dinsdag 31 januari 2012

Woorden en zakken...

Je kon het verwachten: uit onderzoek blijkt dat het vertrouwen in de minister van onderwijs in het zelfde tempo zakt als de huidige temperatuur buiten (winter in wording). Het gaat er daarbij niet om  of ik of anderen de minister wel aardig vinden; het gaat er mij wel om het CDA dat  zich met deze minister op dit ministerie (in een tijd dat jong talent hard nodig  is) slecht profileert. Van de heer Biskop (onderwijsspecilist CDA, een bijna volslagen onbekende in het land) is bij mij een slechts slaafse volgzaamheid aan dit beleid bekend, wat zeker niet bijdraagt aan vertrouwen.

Als tenslotte ook een  deel van de natuurlijke achterban, te vinden bij het CNV, zich tegen bepaalde  maatregelen keert (mede vanwege het feit dat er eerder andere afspraken zijn  gemaakt, ik doel op de 1040-urennorm), dan moge duidelijk zijn dat het alle hens aan dek is:
-          1040-urennorm (draagt  niet bij aan kwaliteit nog aan vermindering van werkdruk, wel aan  frustratie)
-          Bezuiniging Passend  Onderwijs, waardoor een groot aantal serieuze zorgleerlingen straks weer in  gewone lokalen terechtkomen zonder  begeleiding
-          Gelijktijdige krimp en  ook daardoor grotere klassen
-          Hoog ziekteverzuim  (burn-out)
-          Onrealistische  kwaliteitseisen en weinig aandacht voor ander talent dan reken- en  taalvaardigheid (hoezo wil Nederland meer  beta-studenten)
-          Extreme verhoging  studiekosten, waarbij vooral jongens de dupe  worden
-          Wel nadruk op  ouderbetrokkenheid, maar vanuit het CDA ook de wens (eis) dat ouders beiden de  kost verdienen

Kortom: het totaal is visieloos, maar vooral ook respectloos.  Respectloos voor al die mensen die dag in dag uit ploeteren voor kinderen.  Respectloos, omdat de minister deze mensen gebrek aan verantwoordelijkheid  verwijt.
Het lijkt me tijd voor een hartgrondige discussie in de  fractie over het huidig onderwijsbeleid in relatie tot de nieuwe woorden van het  CDA. Zijn het nieuwe woorden, of blijven het oude zakken?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten