zaterdag 28 januari 2012

Je bent minister of je bent Minister

Ik zou er op terug komen: weet de minister van Onderwijs, mevrouw van Bijsterveldt, waar ze het over heeft (dat is kort samengevat de twijfel van de heer Fricz van de Aob)?

Even een beetje achteruit kijken:
- haar uitspraken over ouderbetrokkenheid bij de school (ging ze daarbij zelf niet door de mand?)
- haar pogingen om de ernst van bezuinigingen op Passend Onderwijs (kwaliteit leerlingenzorg, ontslagen) af te zwakken
- haar gedraai bij de 1040-urennorm (niet iets waar alleen docenten tegen te hoop lopen, maar ook leerlingen, vanwege de niet serieus ingevulde extra uren)
- haar pogingen tot ingrijpen in de onderwijscao's
Ongetwijfeld zullen we op niet al te lange termijn vernemen dat het onderzoek van het SCP (Sociaal Cultureel Planbureau) naar de besteding van onderwijsgelden gevolgen zal krijgen voor het bezuinigingenverhaal.

De  minister nam op woensdag 25 januari jl. het woord 'verantwoordelijk' in de mond toen ze aangaf het onjuist te vinden dat leraren staakten op die dag. Leerlingen zouden daar de dupe van zijn...

Een gotspe! Wie wordt er van de bezuinigingen op Passend Onderwijs de dupe? Wie wordt er van overbodige lestijdverlenging de dupe? Wie wordt er van studieschulden de dupe?

Maar, en dat is erger: deze minister komt van CDA-huize; zij zegt een christen-democraat te zijn. Wie zich met het eerste deel van deze titel wil sieren heeft daarmee tegelijk verplichtingen. Eén van die plichten is gelegen in eerlijkheid, en gedraai is een eigenschap die absoluut niet past bij de titel.

De bezuinigingsmaatregelen zijn niet fijn. Ze worden niet beter of mooier, als je daar om heen draait. Het zijn vervelende maatregelen die ongetwijfeld pijn gaan doen, die banen kosten, die een deel van de leerlingen in de knel brengt, die voorlopig de kwaliteit van het onderwijs in Nederland niet zullen verhogen.

Deze minister kan wat leren van haar collega op defensie, die een nog groter deel van de bezuinigingen voor zijn rekening neemt; hij is van het begin af aan er eerlijk in geweest dat de maatregelen zeer doen, veel banen kosten, en de organisatie zal laten schudden op z'n grondvesten. Da's eerlijk! Het doet er niet minder zeer om, maar het is in elk geval begrip voor wat er gebeurt, en begrip voor de zorgen van de mensen.
En eerlijk, mevrouw van Bijsterveldt: ik kan u niet echt betrappen op dat meevoelen... U had beter het woord 'verantwoordelijk' niet in de mond kunnen nemen. Onderwijsmensen zijn altijd verantwoordelijk bezig, zelfs als ze staken! Zij weten als geen ander hoe afhankelijk de leerlingen zijn van een goed en positief klimaat op school en onderwijs, gericht op een waarde(n)volle toekomst. En als je minister bent van Onderwijs, dan heb je een grote verantwoordelijkheid voor het scheppen van voorwaarden en het stimuleren van mensen. Ik zou zeggen: tijd om daar maar eens mee te beginnen!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten