zondag 1 juni 2014

Een titel zegt ook niet alles....

Nu alles in Europa gewoon verder gaat als het al ging (en wij dus daar nog steeds niets in de melk te brokken hebben) heb ik mijn blik ook maar eens verlegd. Zo van: waar moet ik het vandaag eens over hebben…
Bijvoorbeeld over het doorvoeren van nieuwe CITO/normen in Parnassys per 1 augustus aanstaande? Of de start met Passend Onderwijs en de hordes kinderen-met die straks worden aangemeld? Over het veranderend inspectietoezichtskader per 1 augustus 2016, waarin eindelijk eens naar meer wordt gekeken dan alleen rekenen en taal (niet dat je daar vrolijk van moet worden want als de inspectie op nog meer gaat letten….)? Of op de sprankelende opmerking van mevrouw Edith Hooge, hoogleraar onderwijsbestuur, die op een door het Ministerie van Onderwijs georganiseerde Dag van het Onderwijsbestuur een nieuw discussie-item inbracht, onder het motto: tijd voor een bommetje?
Zij stelde namelijk het volgende:
Leerkrachten die in deeltijd werken geven minder goed onderwijs en halen bovendien de status van het vak naar beneden.

Je ziet: ook na Europa is er weer genoeg keuze, waarbij ik bijna een mooi citaat van Loesje nu geheel over het hoofd zou zien:
School is: de plek waar 4 + 8 een 6 als antwoord oplevert.


Ik houd wel van schokkende uitspraken. Die mevrouw Edith Hooge, ik had er nog nooit van gehoord. Minister Bussemaker wel natuurlijk, want anders had die mevrouw nooit op zo’n congres mogen spreken. Zou er vooroverleg geweest zijn? Net zo in de periode dat er in de pers gewag van gemaakt wordt dat het aantal mannen-in-het-onderwijs zo gering is (tenminste de mannencategorie die niet de les ondergaat) komt er zo’n Hooge mevrouw uit de lucht vallen die een schok teweeg wil brengen. En waar kun je dat het best doen? In onderwijsland natuurlijk. Daar is respect voor ‘de werkvloer’ toch al tot het minimum gedaald, daar kan altijd een bommetje bij. Slechter kan het toch niet worden.
Even optellen: leerkrachten kunnen niet rekenen, dus kinderen leren het ook niet meer.
Leerkrachten kunnen niet spellen, dus hele generaties groeien op met gemankeerde taal.
Leerkrachten werken alleen maar voor vakanties, zien kinderen als overlast.
Leerkrachten werken überhaupt niet, ze spelen slechts veredeld kinderoppas (en zelfs dat kunnen ze niet omdat ze geen orde meer kunnen houden).

En nu weten we waar het allemaal van komt! En dat door die Hooge mevrouw! Kijk maar wat ik uit de pers haalde:
De Onderwijsinspectie constateerde eerder al dat docenten die in deeltijd werken minder didactische
vaardigheden hebben en minder goed kunnen omgaan met verschillen in de klas. Hooge vindt dat scholen en bestuurders zich de kritiek van de onderwijsinspectie flink moeten aantrekken.
In Nederland werkt 35 procent van de leraren in het primair onderwijs in deeltijd. Het merendeel daarvan zijn vrouwen; veertig procent van de juffen werkt minder dan vier dagen. Van de mannelijke leraren is dat dertien procent.
In een essay dat Hooge op verzoek van het ministerie schreef, stelt de hoogleraar dat scholen waar veel docenten in deeltijd werken zorgen voor “eenzijdig samengestelde teams van middelmatige leraren.” Volgens haar leggen deeltijdjuffen hun prioriteiten vooral bij de zorg thuis en dat gaat ten koste van hun werk als leerkracht en de continue professionalisering die daar, volgens Hooge, bij hoort. Daardoor maken deeltijdkrachten het voor anderen met grotere ambities “zeer onaantrekkelijk” om in het onderwijs te gaan werken, stelt zij.

Zo! Daar kun je het mee doen! Nieuwsgierig als ik ben kijk ik dan meteen ook even naar het LinkedIn-profiel van deze mevrouw. Zie ik een foto van een dame van zo’n jaar of vijfendertig. Wel slim, hoor. Zou ze al kinderen hebben? Werkt bij de BMC-groep, bij TIAS School for Business and Society, werkte ooit bij de Hogeschool van Amsterdam, opgeleid aan de UvA, dus eh: die weet echt wel waar ze het over heeft! Vast geen kinderen.

Maar eens even tellen hoeveel parttimers bij ons (Viviani) ambitieloos druk zijn met de thuiszorg…. Ben jij toevallig wel fulltimer? En werk je ondanks dat toch in zo’n onaantrekkelijke onderwijsbaan? Oké…. Dus jij hebt geen ambities! 

Tijd voor de grote opruiming. Iedereen er uit! Fulltimers zijn ambitieloos, parttimers kennen het woord 'ambitie' niet eens. Weg ermee!


Bij ons thuis kennen we het verschijnsel part-time amper. Ik werk bijvoorbeeld, op mijn BAPO-tijd na, bijna altijd. Mijn kinderen gaan naar school (dat is geen werken, maar toch…). Mijn kat is fulltime bewaker van ons domein in Hardenberg. Rest mijn vrouw. Oei, die is part-timer…


Die mevrouw Hooge… Pas op: die kom je vast nog wel eens tegen op een adviespost bij het Ministerie van Onderwijs. Als je zulke spraakmakende dingen zegt. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten